ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

  • Ανάρτηση βιντεοσκοπημένων παρουσιάσεων εκπαιδευτικών προγραμμάτων από την εισηγήτρια Μιχαλοπούλου Στέλλα και την επιστημονική ομάδα, επί των οποίων στο τέλος της παρουσίασης θα τίθενται γραπτά ερωτήματα και οι απαντήσεις θα επεξεργάζονται από ομάδα δικηγόρων και την εισηγήτρια.
  • Ενημέρωση για οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και ημερίδων, πέραν των βιντεοσκοπημένων.

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΝΕΑ

Η e-dimos διοργανώνει διήμερο σεμινάριο για για τους Ο.Τ.Α Α΄Βαθμού( Δήμους και Νομικά τους Πρόσωπα ), με θέμα «Προϋπολογισμός Δήμων 2019 και Αλλαγές που επέρχονται στην εκτέλεση των δαπανών του με τον [ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ Ι ] –Ν.4555/18 »,στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου 2018 με  τόπο διεξαγωγής κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας . 

Δείτε εδώ το Θεματολόγιο και  την Αίτηση συμμετοχής


ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΝΕΑ

«Διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης Δημοσίων συμβάσεων Ν.4412/16 Πολυετείς δαπάνες – Πρόσφατη νομολογία ΕΛ.ΣΥΝ» :

Η e–dimos, «εταιρία εκπαιδευτικών προγραμμάτωνσεμιναρίων & ιστότοπος  νομικών πληροφοριών θεμάτων  Ο.Τ.Α»  διοργανώνει 2ημερο εκπαιδευτικό σεμινάριο στις 16 και 17 Απριλίου 2018, σε κεντρικό Ξενοδοχείο της Αθήνας με θέμα: «Διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης Δημοσίων συμβάσεων Ν.4412/16 Πολυετείς δαπάνες – Πρόσφατη νομολογία ΕΛ.ΣΥΝ».

Ειδικά προσαρμοσμένο και εξειδικευμένο για τους Δήμους, τα Νομικά τους Πρόσωπα και τις  Δημοτικές  τους Επιχειρήσεις.

Εισηγήτρια του προγράμματος είναι η  Μιχαλοπούλου Στυλιανή μέλος του Κύριου Μητρώου των Επιστημονικών Συνεργατών-Εκπαιδευτών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α), με πολυετή διδακτική εμπειρία στις δημόσιες συμβάσεις και στα οικονομικά των Ο.Τ.Α καθώς και 30ετή πρακτική εμπειρία ως υψηλόβαθμο στέλεχος της Αυτοδιοίκησης σε μεγάλους Δήμους της Αττικής.

Παρακαλούμε, εφόσον ενδιαφέρεστε, διαβάσετε την πρόσκληση και προβείτε στην συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής .

Μετά τη συμπλήρωση της αίτησης θα σας αποσταλεί προσφορά με αναλυτική  περιγραφή του κόστους συμμετοχής .

Με εκτίμηση

Για την  «edimos»

Χρήστος Χρονόπουλος

Νόμιμος εκπρόσωποςΔιοργάνωση 2ημερου σεμιναρίου στις 30 και 31 Οκτωβρίου 2017 με θέμα

«Δημόσιες Συμβάσεις Ν.4412/16 των ΟΤΑ»:

Κυρίες, Κύριοι

Η «e–dimos» «εταιρία εκπαιδευτικών προγραμμάτωνσεμιναρίων & ιστότοπος  νομικών πληροφοριών θεμάτων  Ο.Τ.Α»  διοργανώνει 2ημερο εκπαιδευτικό σεμινάριο στις 30 και 31 Οκτωβρίου 2017 με επανάληψη του  στις 2 και 3 Νοεμβρίου 2017 ,σε Κεντρικό Ξενοδοχείο της Αθήνας  με θέμα: «Δημόσιες συμβάσεις Ν.4412/16 των Ο.Τ.Α»

Ειδικά προσαρμοσμένο και εξειδικευμένο για τους Δήμους, τα Νομικά τους Πρόσωπα και τις  Δημοτικές  τους Επιχειρήσεις.

Εισηγήτρια του προγράμματος είναι η  Μιχαλοπούλου Στυλιανή μέλος του Κύριου Μητρώου των Επιστημονικών Συνεργατών-Εκπαιδευτών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α), με πολυετή διδακτική εμπειρία στις δημόσιες συμβάσεις και στα οικονομικά των Ο.Τ.Α καθώς και 30ετή πρακτική εμπειρία ως υψηλόβαθμο στέλεχος της Αυτοδιοίκησης σε μεγάλους Δήμους της Αττικής.

Παρακαλούμε, εφόσον ενδιαφέρεστε, διαβάσετε την πρόσκληση και προβείτε στην συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής .

Μετά τη συμπλήρωση της αίτησης θα σας αποσταλεί προσφορά με αναλυτική  περιγραφή του κόστους συμμετοχής .

Με εκτίμηση

Για την  «edimos»

Χρήστος Χρονόπουλος

Νόμιμος εκπρόσωπος