Δυνατότητα σύναψης συμβάσεων ,με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης κτιρίων και προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας, εξοπλισμού πληροφορικής για την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας 

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In