Υποχρέωση αιτιολόγησης βαθμολόγησης κάθε κριτηρίου υποβληθείσας προσφοράς -Αντίθετη κρίση ΕΛ.ΣΥΝ – Α.Ε.Π.Π

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In