Υποστήριξη του Δήμου για την υποβολή πρότασης στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»- Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος –Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων »

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In