Υπογραφή χρηματικών ενταλμάτων από 19.7.2018 ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4555/2018 ( Αρμόδια υπηρεσιακά όργανα : Π.Ο.Υ -Συντάκτης Εντάλματος )

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In