Επισημάνσεις !! :Νέες ρυθμίσεις από 31-8-2019που αφορούν στην εξειδίκευση των πιστώσεων του Προϋπολογισμού (όταν απαιτείται) και νέες αρμοδιότητες δημάρχου σύμφωνα με τον [ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ Ι]

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In