Σύμβαση δημόσιου έργου : α) Απευθείας ανάθεση μέσω δημόσιας κλήρωσης β) Τήρηση της αρχής της ειδικότητας των πιστώσεων κατά την εγγραφή στον προϋπολογισμό γ) Επκαιροποίηση αντιγράφου ποινικού μητρώου

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In