ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ-ΠΛΑΤΕΙΩΝ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

Η αποκατάσταση με άοπλο σκυρόδεμα πεζοδρομίων και η επίστρωση αυτών, όπως και νησίδων και πλατειών, καθώς και η αποκατάσταση οδοστρωμάτων με επίστρωση ασφάλτου συνιστούν, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις συναλλακτικές αντιλήψεις, όμοιες εργασίες αποκατάστασης ζημιών, πολλώ μάλλον που και τα διαφορετικά υλικά αποκατάστασης που εν προκειμένω χρησιμοποιήθηκαν (άσφαλτος, σκυρόδεμα κ.λ.π.) ανήκουν στην ίδια κατηγορία, ήτοι συνιστούν υλικά κατασκευής οδικών έργων(ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 309/19)