Συμπληρωματική Σύμβαση έργου σε ποσοστό 49,62% της αρχικής ,κατ’ εφαρμογή του άρθρου 156 παρ. 1α΄ Ν. 4412/2016

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In