Πρόχειρος διαγωνισμός -Υποχρέωση καταχώρησης της διακήρυξης   στο ΚΗΜΔΗΣ -Υποχρέωση αιτιολόγησης της βαθμολογίας των τεχνικών προσφορών 

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In