Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης μετά από διενέργεια άγονου διαγωνισμού-Αρμόδιο όργανο η Οικονομική Επιτροπή

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In