Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση -Αλλαγές διαδικασιών στις δημόσιες συμβάσεις με τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ 1 Ν.4605/19

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In