Προσφορά μη πληρούσα τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης –Αντίθετη κρίση του ΕΛ.ΣΥΝ από αυτή της Α.Ε.Π.Π

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In