Προμήθεια ανταλλακτικών, για τη τακτική επισκευή και συντήρηση οχημάτων – μηχανημάτων έργου του Δήμου.- Προϋπόθεση εφαρμογής της Υ.Α 3373/390/20.3.1975

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In