Προετοιμασία και κατάθεση φακέλου υποψηφιότητας του Δήμου για υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης στα πλαίσια των ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών προγραμμάτων LIFE, CBC Black Sea Basin, Interreg Europe»,

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In