Πολυετής σύμβαση προμήθειας : Επαναδέσμευση πίστωσης εις βάρος του νέου προϋπολογισμού μετά την υπογραφή της σύμβασης.

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In