Παροχή υπηρεσιών συντήρησης ,υποστήριξης, αναβάθμισης υφισταμένων εφαρμογών λογισμικού: Τρόπος υπολογισμού προϋπολογιζόμενης δαπάνης

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In