Παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη του ∆ήµου στην ένταξη της κατασκευής του Λυκείου στο ΠΕΠ Αττικής 2014 – 2020:Προµετρήσεις αρχιτεκτονικών σχεδίων (Κτιριακά & Περιβάλλων χώρος), Προµετρήσεις στατικών σχεδίων και Προµετρήσεις Η/Μ σχεδίων

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In