Παράνομος αποκλεισμός οικονομικού φορέα καθιστά την διαγωνιστική διαδικασία μη σύννομη με συνέπεια να κωλύεται η σύμβαση

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In