Ο κατασκευαστής απορριματοφόρου επί του οποίου εγκαθίσταται υπερκατασκευή, δεν θεωρείται δανείζων τεχνική ικανότητα στον οικονομικό φορέα που υποβάλλει προσφορά

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In