Οδοιπορικά έξοδα και δαπάνη ημερήσιας αποζημίωσης σε ειδική σύμβουλο Περιφέρειας και σε υπαλλήλους για μετακινήσεις- Ανάρτηση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης στο πρόγραμμα «Διαύγεια» μετά από την πραγματοποίηση των περισσότερων μετακινήσεων

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In