Νόμιμη ματαίωση διαγωνιστικής διαδικασίας λόγω ακύρωσης της απόφασης της οικονομικής επιτροπής ανάδειξης προσωρινού αναδόχου από τον Ελεγκτή Νομιμότητας

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In