(ΝΕΟΣ)Επικαιροποιημένος Πίνακας Βημάτων σύναψης σύμβασης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (προμηθειών/υπηρεσιών γενικής φύσης) με ενσωμάτωση των αλλαγών που επιφέρει ο Ν.4555/18 -Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι και ο Ν.4605/1-4 – 19 (ΦΕΚ 52Α) 

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In