(Νέο) Επικαιροποιημένο Υπόδειγμα Ανοικτού Διαγωνισμού προμηθειών/υπηρεσιών άνω των ορίων με ενσωμάτωση των τροποποιήσεων που επιφέρει ο Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52Α),Ν.4608/19 (ΦΕΚ 66Α)και Ν.4609/19(ΦΕΚ 67Α)

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In