(Νέα διαδικασία) Απευθείας ανάθεση μέχρι ποσού 40.000 ευρώ ετησίως ανά είδος αγαθού η υπηρεσίας, μέσω συστήματος ηλεκτρονικών καταλόγων (e-marketplace)

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In