Μη υποδιαίρεση της προμήθειας καυσίμων σε τμήματα, με στόχο την έγκαιρη τροφοδοσία με καύσιμα και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In