Μη νόμιμη τροποποίηση σύμβασης κατ’ εφαρμογή του αρθ. 132 παρ. 1 γ’ Ν. 4412/16

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In