Μη νόμιμη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού-Νομικά πλημμελής    η διαδικασία ανάδειξης  αναδόχου

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In