Μη νόμιμη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού. Δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβασης.

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In