Μη ισχύς λόγων  αποκλεισμού στη περίπτωση της  απευθείας ανάθεσης μέχρι του ποσού των 2.500 (χωρίς Φ.Π.Α) 

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In