Μη εξασφάλιση συνολικής αναγκαίας πίστωσης για την εκτέλεση έργου λόγω μη έκδοσης απόφασης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης –Κωλύεται η σύμβαση

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In