Κοινοί κανόνες εκτέλεσης των συμβάσεων προμηθειών – γενικής φύσης υπηρεσιών  ( άρθρα 200-205 Ν.4412/16 )

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In