«Καταχώρηση στο ΚΗΜΔΗΣ στοιχείων δημοσίων συμβάσεων που ανατίθενται κατά παρέκκλιση εθνικών διατάξεων λόγω της άμεσης ή έμμεσης συνάφειάς τους με την αντιμετώπιση του ιού COVID 19 και την αποτροπή περαιτέρω διασποράς του»

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In