Καταβολή επιδικασθέντων ποσών σε εκτέλεση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.-Δαπάνη μη εμπίπτουσα στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In