Ετήσια εισφορά Δήμου σε Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρίας Ο.Τ.Α (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ.Α.Α.Ε) για μεταφορά των απορριμμάτων του σε ΧΥΤΑ

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In