Επιχορήγηση αθλητικού σωματείου για κάλυψη λειτουργικών δαπανών

Δεν  συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την επιχορήγηση του ως άνω σωματείου από τον Δήμο ……, διότι το ποσό της επιχορήγησης προορίζεται για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών αυτού. Και ναι μεν στο έγγραφο επανυποβολής του Δήμου επισημαίνεται ότι η χρηματοδότηση των υποδομών γίνεται ενόψει εθνικών πρωταθλημάτων εντός του έτους 2018 καθώς και πανευρωπαϊκού αγώνα το καλοκαίρι του έτους 2019, πλην όμως προϋπόθεση για τη νομιμότητα των επιχορηγήσεων αυτών είναι, κατά τα γενόμενα δεκτά ανωτέρω, η χρηματοδότηση της διοργάνωσης των αθλητικών διοργανώσεων (π.χ.έξοδα διοργάνωσης, αγορά αθλητικού και φαρμακευτικού υλικού, αμοιβές παραγόντων, ιατρών αγώνων κλπ) και όχι των υποδομών όπου θα λάβουν χώρα αυτές.Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η εντελλόμενη με το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα δαπάνη δεν είναι νόμιμη και αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί.(ΕΛ.ΣΥΝ:Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα,Πράξη 65/19)