Επισκευή και συντήρηση των φωτεινών σηματοδοτών του Δήμου: α)Φύση της σύμβασης β)Αόριστος Προϋπολογισμός γ)Εργασίες εμπίπτουσες σε καθήκοντα υπαλλήλων

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In