Επικαιροποιημένο Υπόδειγμα Ανοικτού Διαγωνισμού προμήθειας( κάτω των ορίων ) με ενσωμάτωση των τροποποιήσεων που επιφέρει ο Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52Α)

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In