Επικαιροποιημένος Πίνακας Βημάτων σύναψης σύμβασης ( προμηθειών/υπηρεσιών γενικής φύσης   με την διαδικασία του Συνοπτικού Διαγωνισμού  με ενσωμάτωση των αλλαγών που επιφέρει ο Ν.4605/19(ΦΕΚ 52Α)

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In