(ΝΕΟ)Ενημέρωση συνδρομητών για παροχή νέας επιπλέον υπηρεσίας

Αγαπητοί συνδρομητές,

Σας ενημερώνουμε ότι προστέθηκαν δύο (2)  νέες επιπλέον ενότητες στην e-dimos,οι εξής:

Τίτλος (12)  ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ/ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΛ.ΣΥΝ, η οποία περιέχει διακηρύξεις  ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (και γενικότερα ΦΟΡΕΩΝ που υποχρεούνται να εφαρμόζουν το Ν.4412/16) με αντιστοίχιση Πράξεων ή Αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τις οποίες αυτές εγκρίνονται.

Τίτλος (14)ΟΜΟΕΙΔΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, η οποία περιέχει Πράξεις και Αποφάσεις περί ομοειδών συμβάσεων προς αποφυγή  των κατατμήσεων οι οποίες καθιστούν τις δαπάνες μη νόμιμες κατά (ΠΑΓΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ) του ΕΛ.ΣΥΝ

Μελετώντας τις ανάγκες σας και γνωρίζοντας ότι εξαιτίας της πολυπλοκότητας της διαδικασίας των δημοσίων συμβάσεων και των διαρκών νομοθετικών μεταβολών του θεσμικού τους πλαισίου το έργο σας δυσχεραίνει, στοχεύουμε στην ιδιαίτερη υποστήριξή σας με κάθε τρόπο.

Ευχαριστούμε για την συνεργασία και την εμπιστοσύνη σας.

Με εκτίμηση,

Η ομάδα της e-dimos