Ενημέρωση συνδρομητών για παροχή νέας επιπλέον υπηρεσίας

Αγαπητοί συνδρομητές,

Σας ενημερώνουμε ότι προστέθηκε μια νέα επιπλέον ενότητα στην e-dimos, με τίτλο (12).‘ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ/ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΛ.ΣΥΝ’, η οποία περιέχει διακηρύξεις  ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (και γενικότερα ΦΟΡΕΩΝ  που υποχρεούνται να εφαρμόζουν το Ν.4412/16) με  αντιστοίχιση  Πράξεων η Αποφάσεων  του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τις οποίες αυτές εγκρίνονται.

Μελετώντας τις ανάγκες σας και γνωρίζοντας ότι εξαιτίας της πολυπλοκότητας της διαδικασίας των δημοσίων συμβάσεων και των διαρκών νομοθετικών μεταβολών του θεσμικού τους πλαισίου το έργο σας δυσχεραίνει, στοχεύουμε στην ιδιαίτερη υποστήριξή σας με κάθε τρόπο.

Τα σχετικά άρθρα, θα αναρτώνται και στην ενότητα ‘ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ”.

Ευχαριστούμε για την συνεργασία και την εμπιστοσύνη σας.

Με εκτίμηση,

Η ομάδα της e-dimos