ΕΛ.ΣΥΝ: Ανάκληση Πράξης Στ΄Κλιμακίου με Απόφαση του VI Τμήματος που αφορά α)στην υποχρέωση( η μη) υποδιαίρεσης σύμβασης σε τμήματα και τεκμηρίωση των λόγων-β)στην ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής να ορίζει αυστηρά κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In