Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ:«Περαιτέρω διευκρινίσεις επί θεμάτων αναφορικά με τη διοίκηση και λειτουργία των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α» (Αρ. Εγκυκλίου: 99)

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In