ΕΑΑΔΗΣΥ :Τεθέντα ερωτήματα σχετικά με ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι  Αναθέτουσες  Αρχες κατά την παραλαβή προσφορών εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών από τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In