Δυνατότητα σύναψης συμβάσεων των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού με τρίτους για την κάλυψη έκτακτων αναγκών στέγασης και προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών (άρθρο 7 N. 4587/18 –ΦΕΚ 218A)

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In