Διοργάνωση 2ήμερου σεμιναρίου 16 & 17 Απριλίου 2018

Η e–dimos, «εταιρία εκπαιδευτικών προγραμμάτωνσεμιναρίων  &  ιστότοπος  νομικών πληροφοριών θεμάτων  Ο.Τ.Α»  διοργανώνει 2ημερο εκπαιδευτικό σεμινάριο στις 16 και 17 Απριλίου 2018, σε Κεντρικό Ξενοδοχείο της Αθήνας με θέμα: «Διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης Δημοσίων συμβάσεων Ν.4412/16 Πολυετείς δαπάνες – Πρόσφατη νομολογία ΕΛ.ΣΥΝ».

Ειδικά προσαρμοσμένο και εξειδικευμένο για   τους Δήμους, τα Νομικά τους Πρόσωπα και τις  Δημοτικές  τους Επιχειρήσεις.

Εισηγήτρια του προγράμματος είναι η  Μιχαλοπούλου Στυλιανή μέλος του Κύριου Μητρώου των Επιστημονικών Συνεργατών-Εκπαιδευτών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α), με πολυετή διδακτική εμπειρία στις δημόσιες συμβάσεις και στα οικονομικά των Ο.Τ.Α καθώς και 30ετή πρακτική εμπειρία ως υψηλόβαθμο στέλεχος της Αυτοδιοίκησης σε μεγάλους Δήμους της Αττικής.

Παρακαλούμε, εφόσον ενδιαφέρεστε, διαβάσετε την πρόσκληση και προβείτε στην συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής .

Μετά τη συμπλήρωση της αίτησης θα σας αποσταλεί προσφορά με αναλυτική  περιγραφή του κόστους συμμετοχής .

*Δείτε επίσης στη διαδρομή e-dimos -> ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Με εκτίμηση

Για την  «edimos»

Χρήστος Χρονόπουλος

Νόμιμος εκπρόσωπος