Δικαίωμα παραίτησης Προέδρου επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών -υπηρεσιών- Νόμιμη συγκρότηση και λειτουγία επιτροπών Ν.4412/16

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In