Διατάξεις N. 4635/19 (ΦΕΚ 167Α΄): “Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις.” που επιφέρουν αλλαγές στον Ν.4412/16(ΦΕΚ 147Α΄)

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In