Βεβαίωσης εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π αναδόχου έργου, μη ευρισκόμενη σε ισχύ κατά την κατακύρωση του διαγωνισμού και τη σύναψη της σύμβασης

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In