Α) Υποχρέωση επικύρωσης αντιγράφων ημεδαπών η αλλοδαπών εγγράφων που υποβάλλονται σε διαγωνισμό Β) Μικτή σύμβαση προμήθειας /υπηρεσίας-Κριτήριο χαρακτηρισμού Γ)Ηλεκτρολογικές εργασίες σε κτίριο συνιστούν έργο ,διαφορετικά συνιστούν εργασία

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In