Α) Συνοπτικός διαγωνισμός -Ανάθεση όμοιων η ομοειδών συμβάσεων ανά δημοτική ενότητα Β) Μη νόμιμος αποκλεισμός υποψηφίου αναδόχου

Aπαιτείται συνδρομή

Existing Users Log In